List of students in the 2019-Spring semester

Academic
작성자
국제어학원
작성일
2019-03-22 16:02
조회
276
no 영문 이름 English name Họ và tên 한글 이름 Korean name Tên tiếng hàn 생년월일 Birth Ngày tháng năm sinh 학번 Student number Mã số sinh viên 성별 Gender Giới tính 강의실 class Phòng học 등급 level Cấp bậc 반 Lớp 수업시간 time Thời gian học
1 ADIYABAT BAYANZUL 아디야바트 바양졸 1999.06.13 2017150664 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
2 ALEXIA COLETTE ABITBOL 알렉시아 1995.03.06 2019150248 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
3 ALIABADI REZA 아리아바디 레자 1995.01.09 2018151261 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
4 AMY CUSENBARY 에이미 1994.03.16 2018150914 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
5 AN NING 안영 2001.09.28 2019150075 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
6 AN ZIYU 안재어 1996.05.19 2019150044 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
7 ANYA LUCAS-KNIGHT 아냐 1997.12.05 2019150284 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
8 ARIE MIKU 아리에 미쿠 1999.09.25 2019150294 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
9 ARTHUR PAUL LOUIS 아서 1997.12.19 2018151036 남자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
10 ASAOKA HIKARI 아사오카 히카리 1999.07.09 2019150292 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
11 AU HAI SON 아우하이선 1995.07.13 2018151372 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
12 AZUMA MANAKA 아즈마 마나카 1999.07.30 2019150293 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
13 BAI XUE 백설 1997.11.29 2018150169 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
14 BAN THI HANG 반티항 2000.09.27 2018151383 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
15 BAO FUYING 보복영 1994.06.02 2019150043 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
16 BAO ZIHAO 포자호 1998.12.18 2017150700 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
17 BATTSETSEG ENKHBAYASGALAN 바트체첵 1992.10.21 2019150245 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
18 BE THI THANH CAM 베티탄캄 1996.09.14 2018150508 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
19 BI YUBO 필우박 1992.02.22 2018151245 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
20 BODEVEN JULIE 쥴리 1993.12.26 2019150280 여자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
21 BUI CONG QUAN 부이공관 1995.05.19 2018150938 남자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
22 BUI DUC MAI 부이득마이 1996.07.28 2018151458 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
23 BUI DUC MANH 부이덕멘 2000.10.04 2019150149 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
24 BUI DUC SON 부이득선 1999.12.28 2017151140 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
25 BUI HUY HOI 부이휘허이 1993.08.18 2018150903 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
26 BUI MINH TUAN 부이민투안 1999.07.12 2018150771 남자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
27 BUI NGOC SANG 부이느억상 1996.12.20 2018150792 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
28 BUI THANH NAM 부이탄남 1997.05.25 2018150739 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
29 BUI THI BICH HUONG 뷔티빅후엉 1998.10.16 2018150529 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
30 BUI THI HUONG LINH 부이티후엉린 1999.12.10 2018150276 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
31 BUI THI LAM 부이티람 1994.10.25 2018150824 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
32 BUI THI LOAN PHUONG 부티로안푸엉 1999.10.03 2017151008 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
33 BUI THI LY 부이티리 2000.01.13 2018151324 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
34 BUI THI SAO 부이티사오 2000.06.30 2018151173 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
35 BUI THI TU ANH 부이티투은 1999.03.23 2019150130 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
36 BUI TUAN ANH 부이툰안 2000.09.22 2019150187 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
37 BUI VAN DAI 부이반다이 1994.09.01 2018150923 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
38 BUI VAN PHUC 부이반팝 1996.07.05 2019150156 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
39 BUI VAN SY 부이반씨 1997.10.17 2018151026 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
40 BUI VAN TAM 부이반담 1995.01.27 2018151338 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
41 BUI VAN TUYEN 부이반뚜엔 1996.10.05 2018150985 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
42 CALMELS MATHILDE 마틸다 1999.12.15 2019150281 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
43 CAO BAOYING 조보영 1999.01.26 2018151098 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
44 CAO NGUYEN KHANH HUYEN 까오응웬칸헨 1992.09.21 2019150240 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
45 CAO QUANG MANH 카오쾅만 1992.12.04 2017151178 남자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
46 CAO QUANG PHAT 카오쾅팟 1993.01.04 2018150326 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
47 CAO THI NHU QUYNH 까오티느낀 1998.08.22 2018151396 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
48 CAO VAN DUC 까오반득 2000.08.09 2018151411 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
49 CAO VAN HUY 카오반휘 1997.02.04 2018150737 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
50 CAO XUAN NI 차오쉬엔니 1999.12.02 2019150262 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
51 CHANG CHIA TIEN 장가념 1992.10.12 2018150013 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
52 CHANG DI 상적 1996.03.08 2018150207 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
53 Chang Pei Jung 장페이롱 1998.10.14 2018151077 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
54 CHANG YUNG TING 장영정 1996.03.03 2018150959 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
55 CHE SHANGRONG 차상용 1995.10.16 2018150855 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
56 CHE XINGMEI 차성매 1997.06.06 2017150887 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
57 CHEN CAI JING 천차이징 1998.08.13 2019150263 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
58 CHEN HUEI YING 천후이잉 1998.06.01 2019150255 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
59 CHEN JIAXIU 진가수 1996.08.06 2019150093 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
60 CHEN JING CHUN 천징춘 1997.09.24 2019150264 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
61 CHEN LINGHUI 진영혜 1980.04.19 2018150841 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
62 CHEN MEITING 진미정 2001.11.25 2018151221 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
63 CHEN MIAOSHAN 진묘산 1999.09.04 2018151135 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
64 CHEN SHIXIONG 진사웅 2001.08.24 2018151216 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
65 CHEN TENGYILANG 진등일랑 1999.11.12 2019150099 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
66 CHEN WENLUO 천문락 1997.08.09 2018151019 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
67 CHEN XIAOHUI 진소혜 2002.01.04 2018150671 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
68 CHEN XIAOLIN 진효린 1999.04.21 2017150705 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
69 CHEN XINHANG 진근항 2000.09.11 2018151187 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
70 CHEN XITUO 진희탁 1999.05.22 2018150677 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
71 CHEN XUMEI 진욱매 1994.02.24 2018150911 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
72 CHEN YAOKANG 진야오강 1999.03.30 2018150190 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
73 Chen Yi Ru 천이루 1996.07.18 2018150976 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
74 CHEN YILING 진이령 2001.12.22 2019150086 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
75 CHEN YINGXIAN 심영한 2000.11.24 2018150166 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
76 CHEN YUHAN 진우한 2000.06.06 2018151282 여자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
77 CHEN ZHIYU 진치우 1998.02.06 2018150634 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
78 CHEN ZHUO 진가림 1998.02.21 2018151311 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
79 CHENG GUO 정과 2000.04.15 2018151270 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
80 CHENG HUAYANG 정화양 1997.09.03 2019150014 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
81 CHENG JIAHUI 정가혜 2001.03.24 2019150030 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
82 CHENG LUYAO 정노요 2000.10.06 2019150063 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
83 CHENG PENGJU 정붕거 1998.03.03 2018150215 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
84 CHENG SHI 성시 2001.07.18 2019150076 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
85 CHENG WEILIANG 청월량 2001.01.01 2018151199 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
86 CHENG ZHIWEI 정지위 1996.06.16 2018151266 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
87 CHIU YU CHEN 치우위전 1996.12.03 2019150261 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
88 CHU HENG YING 주헝잉 1998.08.25 2019150258 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
89 CHU HSUAN JUNG 주쉬엔롱 1996.06.11 2019150272 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
90 CHU KHANH VY 추칸비 2000.11.13 2019150142 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
91 CHU THIEN TUAN 주티엔뚜안 1999.03.27 2018151108 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
92 CHUANG TING YU 장팅위 1998.08.13 2019150080 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
93 Chung ChuanChih 종취엔즈 1998.04.07 2018151049 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
94 CUI JUNYING 최준영 1997.07.05 2018150639 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
95 CUI QICHEN 최계진 1999.06.29 2018150694 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
96 CUI WENXI 최문천 1993.02.04 2018151297 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
97 CUNG VAN THANH 쾅반탄 1994.06.15 2018150515 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
98 DAI YUXIN 대욱흔 2000.09.19 2019150016 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
99 DAM QUANG VINH 담광빈 1999.04.01 2017151042 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
100 DANG HAI TRUNG 당하이쭝 2000.03.17 2018151163 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
101 DANG HOAI THUONG 당화이쯔엉 2000.07.01 2019150136 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
102 DANG HONG PHUC 당홍푹 1997.10.01 2018151412 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
103 DANG NGOC SON 당응옥선 1997.11.19 2018150764 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
104 DANG NGOC THU 당응억투 1999.09.19 2018151413 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
105 DANG THI HUONG 당티후앙 1995.08.15 2018151370 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
106 DANG THI LE 당티레 1998.08.07 2018151339 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
107 DANG THI MAI DUYEN 당티마이두엔 1999.10.24 2017151034 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
108 DANG THI THANH TU 당티탄투 1999.12.19 2018150285 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
109 DANG TRONG LUAN 당쫑루안 1998.09.21 2018151074 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
110 DANG TUAN VIET 당두안비엣 1999.08.26 2018150574 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
111 DANG VAN HUNG 당반흥 1996.11.20 2018150991 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
112 DANG VAN NAM 당반남 1996.06.04 2018150970 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
113 DANG VAN SINH 당반싱 1997.08.02 2018151018 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
114 DANG VAN TRINH 당반찡 1995.06.09 2018150939 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
115 DANG VAN TUAN 당반타안 1996.02.07 2019150134 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
116 DANG VIET ANH 당비엣안 1995.02.25 2017151082 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
117 DAO DUY KHANH 다오두이칸 1999.11.05 2017151116 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
118 DAO THI BICH PHUONG 다오티빅푸엉 1998.09.24 2018150489 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
119 DAO THI VAN ANH 다오티반안 1999.05.01 2017151012 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
120 DAO TUAN ANH 다오뚜언안 1999.03.01 2018151387 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
121 DAU SY MINH 다우씨민 1999.09.25 2018151454 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
122 DENG ROU MEI 덩로우메이 1997.10.30 2019150265 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
123 DENG RUOXIN 등약흔 2001.10.28 2018151218 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
124 DENG SIQI 덩사기 1999.10.28 2018151151 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
125 DIEN THI HA 디엔티하 1998.12.11 2018150491 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
126 DING HAO 정호 1993.01.15 2018151275 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
127 DINH THI HAU 딘티하우 1999.10.21 2018151452 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
128 DINH THI THANH AN 딘티탄안 1999.06.25 2018151325 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
129 DINH THUY NGA 딘튀응아 1995.01.20 2017151133 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
130 DINH VAN KHANH 딩반칸 1997.01.04 2018151420 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
131 DINH VAN PHAN 딘반판 1987.12.06 2017150275 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
132 DINH VAN TUAN 딩반뚜안 1999.04.05 2018151109 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
133 DINH VAN VIET 딩반베트 1997.09.14 2018151022 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
134 DINH XUAN DAT 딩쑤안닫 1997.05.17 2018151012 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
135 DO HOANG LI NA 도항리나 2000.02.03 2019150230 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
136 DO HUU BINH 도후빈 1999.10.24 2018150755 남자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
137 DO HUU LONG 도휴롱 1992.09.22 2018150793 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
138 DO MINH CONG 도밍꽁 1999.10.15 2018150584 남자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
139 DO PAC HAN 도박한 1998.11.29 2018151397 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
140 DO THACH KHANH 도탁칸 1999.05.03 2018151379 남자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
141 DO THI HOANG ANH 도티황안느 1999.07.17 2019150195 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
142 DO THI NHUNG 도티늉 1993.12.18 2017151005 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
143 DO THI THUY DUNG 도디튀드엉 1994.01.13 2019150102 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
144 DO THI TU OANH 도티투완 1997.02.06 2019150177 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
145 DO THUY LINH 도튀링 1993.03.16 2018151459 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
146 DO VAN DONG 도반동 1998.08.07 2018150804 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
147 DO VAN HIEN 도반헨 1995.02.03 2018151369 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
148 DO VAN KHOA 도반콰 1990.06.12 2018150762 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
149 DO VAN PHU 도반푸 1997.02.14 2017151013 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
150 DO VAN TUAN ANH 도반투안안 1992.02.06 2018150794 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
151 DO VIET QUAN 도비엣퀀 1999.07.14 2017151129 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
152 DOAN DUC MANH 도안덕만 1998.12.22 2019150219 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
153 DOAN HONG QUAN 돤홍꾸안 1995.03.09 2018150935 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
154 DOAN THI HOA 도안티화 1998.09.18 2017151111 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
155 DOAN THI HUE 단티휘 2000.07.08 2018151479 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
156 DOAN THI SANG 두안티상 2000.03.06 2019150287 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
157 DOAN THI XUYEN 도안티후엔 1999.01.01 2018150277 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
158 DOMINIQUE STASIAK 도미니크 1991.05.28 2018150884 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
159 DONG HAOYAN 동호암 2000.08.02 2018151313 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
160 DONG THI THAM 동티탐 1996.09.04 2017151170 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
161 DU CHUN 두순 1998.09.04 2019150009 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
162 DU KHANH CHI 두칸치 2000.07.05 2018151258 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
163 DU THI TUYEN 두티투엔 1992.09.04 2017151106 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
164 DU WEI 두미 1989.03.24 2018150879 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
165 DU ZHONGMING 두중명 2001.02.12 2018151315 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
166 DUONG HONG BAC 즈엉홍박 1998.10.22 2018150795 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
167 DUONG NHAT LINH 두엉낫린 2000.03.08 2019150239 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
168 DUONG THI DIEM QUYNH 두엉디담칸 2000.07.16 2019150220 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
169 DUONG THI HIEN 당티헨 1996.01.11 2018151368 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
170 DUONG THU HIEN 드엉투헨 1994.08.14 2019150194 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
171 DUONG VAN TIEP 영반띠엡 1994.10.02 2018150925 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
172 DUONG VAN TU 으영반뚜 1998.02.11 2018151041 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
173 EDEN JEFFERY 에덴 1998.03.24 2018151046 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
174 ELODIE WESTER 엘로디 1999.10.20 2019150279 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
175 FENG WUYUTAO 풍오우도 1999.06.28 2018150670 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
176 FENG XIAOMENG 풍효맹 1993.11.15 2018151294 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
177 FRANCESCA FARINA 프란체스카 1996.09.07 2019150285 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
178 FU CHENGZHI 부성지 1996.12.09 2018150994 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
179 FU LIANLIAN 리엔 1996.08.16 2018150978 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
180 FU ZHITING 부지정 1986.02.23 2018150682 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
181 FURUTA NATSUMI 후루타 나쓰미 1999.10.20 2019150299 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
182 GAI LILONG 개립용 1993.04.26 2018151284 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
183 GAN LIN 달림 1996.05.18 2019150026 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
184 GAO LINQI 고린치 1993.04.22 2019150005 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
185 GAO MEILUN 고미윤 1996.10.10 2019150078 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
186 GAO XING 고흥 2001.08.13 2018151215 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
187 GAO YIXUAN 고예헌 1989.07.07 2019150088 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
188 GAO ZIHANG 가오즈항 1996.10.03 2018151232 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
189 GE TINGTING 갈정정 1997.11.25 2018150150 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
190 GIAP THI MAI PHUONG 잡티마이프엉 1994.02.12 2018150722 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
191 GU JIACHU 고가초 1996.06.08 2019150090 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
192 GU XINLONG 고신용 2001.01.05 2018151200 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
193 GU YINGWEN 고영문 1999.05.19 2018151114 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
194 GUAN TI 관척 1993.04.10 2019150092 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
195 GUO HANLONG 곽한용 2001.01.12 2019150054 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
196 GUO JUNPENG 궈준벙 1999.08.12 2017150883 남자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
197 GUO KEYU 곽가우 1996.08.23 2018150613 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
198 GUO YICHEN 곽익진 1992.03.06 2017150743 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
199 GUO YU 곽옥 1999.07.02 2019150010 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
200 GUO YUCHEN 곽여진 2001.10.21 2018150843 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
201 GUO YUXIN 곽우흠 1999.07.09 2018151124 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
202 HA NGOC KIM 하녹킴 1997.12.13 2018151332 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
203 HA NGOC THANH 하녹탄 1993.08.14 2018150351 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
204 HA THI HAI YEN 하티하이엔 1999.09.16 2018150744 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
205 HA THI MAI 하티마이 1999.03.24 2017151009 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
206 HA TRUNG HIEU 하쭝혜우 1999.10.28 2018151150 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
207 HA TRUNG KIEN 하쯔엉켄 2000.07.16 2019150145 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
208 HA VAN AN 하반안 1999.09.11 2018150734 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
209 HA VAN HIEU 하반혜우 1999.04.24 2017151135 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
210 HAN XU 한욱 1996.06.27 2018150972 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
211 HAN YALIN 한아림 1999.10.23 2018151149 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
212 HAN YI 한이 1999.01.31 2019150098 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
213 HAN YIYING 한예영 2001.10.19 2018150630 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
214 HAO SHENGHUI 학생휘 1996.12.24 2018150850 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
215 HE JIANING 하가응 1998.03.07 2019150071 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
216 HE NENGJIE 하능걸 2000.04.05 2018150832 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
217 HE YU JING 허위징 1999.02.12 2019150266 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
218 HE ZHICHENG 하지정 1994.12.20 2018150226 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
219 HO ANH TUAN 호안뚜안 1996.02.27 2018151460 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
220 HO DANG DUONG 호당즈엉 1994.04.12 2018150569 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
221 HO MAI TRUC DAO 호마이쭉다오 1998.02.07 2018151040 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
222 HO MINH TUAN 호민뚜안 1997.03.06 2017151144 남자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
223 HO THI GIANG 호티장 1999.07.17 2018150726 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
224 HO THI KIM NGAN 호티김응안 1999.10.10 2017151014 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
225 HO THI MAI LE 호티마이레 1998.10.17 2018151079 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
226 HO THUY LINH 호튀리인 1999.05.06 2019150123 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
227 HO VAN MINH 호반민 1999.10.21 2018150402 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
228 HO VAN PHU 호반푸 1996.04.02 2018150527 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
229 HOANG ANH QUAN 황아잉관 1997.11.30 2018150579 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
230 HOANG ANH TU 황아잉뚜 1999.05.29 2018150410 남자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
231 HOANG MANH PHUC 황만폭 2000.05.30 2019150173 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
232 HOANG MINH HAI 황민하이 1999.07.04 2018151423 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
233 HOANG NGOC LONG 호앙녹롱 1999.10.11 2018150284 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
234 HOANG NGOC THANH 황응억탄 1997.06.11 2018151455 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
235 HOANG PHUONG NAM 황프엉남 2000.03.26 2018151374 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
236 HOANG QUOC KHANH 호앙쿠억칸 1999.09.02 2018150303 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
237 HOANG THANH HAI 황탄하이 1996.11.10 2018151448 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
238 HOANG THI CHI LINH 황티치린 2000.12.16 2018151326 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
239 HOANG THI CUC 황티국 2000.11.01 2018151327 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
240 HOANG THI DAO 황티다오 1997.08.02 2018150819 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
241 HOANG THI HA 황티하 1992.07.20 2018150338 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
242 HOANG THI HAI HAU 황티하헤우 2000.09.20 2019150211 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
243 HOANG THI HANG 황티항 2000.08.27 2018151470 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
244 HOANG THI HANH 황티헌 1999.10.08 2019150212 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
245 HOANG THI HANH 황티한 2000.08.27 2019150141 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
246 HOANG THI HOA 황티화 1995.03.30 2018151424 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
247 HOANG THI LAN ANH 황티란안 2000.03.24 2019150115 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
248 HOANG THI LINH 호앙티린 1999.10.22 2017151112 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
249 HOANG THI MEN 황티멘 1999.07.13 2018151127 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
250 HOANG THI NGOC ANH 호앙티녹안 1995.04.04 2018150471 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
251 HOANG THI NGOT 황티응억 1999.03.31 2018151398 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
252 HOANG THI NHA UYEN 호앙티나우엔 1999.03.08 2017151154 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
253 HOANG THI QUYNH HOA 호앙티꾸인호아 1999.05.24 2018150422 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
254 HOANG THI THUONG 황티트엉 1998.04.12 2018151456 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
255 HOANG THI THUY 황티튀 1992.07.24 2018150895 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
256 HOANG THI THUY QUYNH 황디튀킨 2000.07.09 2019150202 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
257 HOANG THI UYEN 황티웬 1999.10.15 2018151147 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
258 HOANG THI XUAN HUONG 황티쉔후엉 1999.06.06 2018150516 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
259 HOANG THI YEN 호앙티엔 1998.07.09 2017151066 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
260 HOANG THUY TIEN 황튀띠엔 1997.04.09 2018151414 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
261 HOANG VAN CUONG 황반끄엉 1996.05.15 2018151425 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
262 HOANG VAN GIANG 황반장 1996.08.27 2018150797 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
263 HOANG VAN HAI 황반하 2000.04.07 2019150174 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
264 HOANG VAN TAN 홍반딴 1999.05.10 2017151003 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
265 HOANG VIET TRIEU 호앙벳트레우 1999.10.30 2018150363 남자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
266 HORII YUKA 호리이 유카 1998.11.09 2019150295 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
267 HORTENSE GUYOZOT 오르탕스 1997.06.15 2019150282 여자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
268 HSIUNG YANG TING 시옹양팅 1997.09.29 2019150275 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
269 HSU YI YA 쉬이야 1998.07.13 2019150273 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
270 HU JIA YU 후지아위 1999.08.09 2019150267 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
271 HU JIAYI 호가일 1996.08.29 2018150012 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
272 HU JING 호정 1994.02.20 2019150033 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
273 HU LINGLING 호령령 2000.01.03 2019150062 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
274 HU YANAN 후아남 2000.02.02 2018151157 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
275 HU ZHANGJUN 호미탁 1999.10.02 2019150037 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
276 HU ZHIHAN 후즈한 2000.02.06 2018151257 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
277 HUANG JINGFEN 황정분 1993.11.01 2018150908 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
278 HUANG JINYI 황금의 2000.06.27 2018151172 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
279 HUANG MUZI 황목자 2000.09.13 2019150077 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
280 HUANG PING 황평 2000.07.06 2018151174 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
281 HUANG XIN 황신 1999.11.13 2018151153 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
282 HUANG XINRAN 황신연 1996.08.05 2019150007 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
283 HUANG YUANQIN 황원흠 1997.07.29 2018151017 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
284 HUANG YUHAO 황욱호 1999.11.20 2018151233 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
285 IIDA MOMOKA 이이다 모모카 1999.10.08 2018150705 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
286 INOMATA AKANE 이노마타 아카네 1997.05.15 2019150303 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
287 IWABUCHI NATSUKA 이와부치 나쓰카 1997.08.19 2019150302 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
288 JI ZHAOYAN 기조염 1998.10.29 2018150649 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
289 JIA QIANHUI 가천혜 1996.07.16 2018150975 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
290 JIAN JIE 간결 1999.08.02 2019150011 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
291 JIANG HAOXUAN 쟝하오쉬엔 2000.07.31 2018151183 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
292 JIANG KAICHENG 강개성 1989.09.01 2017150942 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
293 JIANG LINXIN 강임흔 1997.01.16 2016151007 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
294 JIANG YIZHI 강일지 2000.11.02 2018151240 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
295 JIMBA AMI 진바 아미 1999.10.10 2019150251 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
296 JIN TAO 김도 1997.02.21 2018151230 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
297 JIN TIANYAO 김염요 2000.08.16 2018151248 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
298 JIN WENJUN 김문군 2001.05.16 2019150091 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
299 JIN XIANGYU 김향옥 1994.11.20 2018150396 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
300 JIN XUE 김설 2000.02.16 2019150049 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
301 JIN ZHENFENG 김진봉 1999.01.04 2018151274 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
302 JULIA HERRERO GARCIA 훌리아 1995.02.26 2018150932 여자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
303 KAHO HONDA 혼다가호 1994.08.06 2018150921 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
304 KAO CHIA MIN 고가민 1996.01.08 2018150951 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
305 KAWABE HANAKA 가와베 하나카 1997.06.20 2019150301 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
306 KAWAGUCHI SAKI 가와구치 사키 1999.05.01 2019150253 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
307 KHALIFA RAKIA MILAD OMAR 라키아 1993.03.30 2017150816 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
308 KHALLEEFAH TALAL MEELAD OMAR 타랄 1996.09.09 2017150817 남자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
309 KHODJANAZAROV FARKHOD 코자나자로브 파크호드 1998.01.01 2018150020 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
310 KIM THI HUYEN 낌티후엔 1999.03.16 2018150582 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
311 KIM THI THUONG 킴티뚜앙 2000.07.03 2018151367 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
312 KOBAYASHI RYOKO 고바야시 료코 1998.07.29 2019150296 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
313 LAI THE DAT 레더닷 1999.09.06 2019150154 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
314 LAI YUROU 뢰우경 2001.06.20 2018150170 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
315 LAMNASSRA EL MAHDI 메디 1997.08.23 2018150054 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
316 LAN TINGYU 란정우 1998.03.16 2017150660 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
317 LAU CHENG CINDY 신디라우 1979.11.28 2018150666 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
318 LAUREN FARRELL 로렌 1998.08.18 2018151071 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
319 LE BA HUNG 레바훙 1998.11.15 2018151081 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
320 LE DINH CHIEN 레딘치엔 1992.02.10 2018150746 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
321 LE DINH HIEU 레딩혜우 1998.12.31 2018151090 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
322 LE DUC ANH 레드억안 2000.08.16 2019150143 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
323 LE DUC ANH 레득안 1996.04.16 2018150966 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
324 LE HOANG NGUYEN 레황응웬 1993.07.06 2018150798 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
325 LE HUONG LAN 레후엉란 2000.05.05 2019150234 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
326 LE HUY HUNG 레휘헝 1999.04.21 2018151482 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
327 LE HUYNH NHA TRAN 레한나짠 2000.09.15 2018151451 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
328 LE MINH TAN 레민단 1991.07.14 2018151461 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
329 LE PHUONG THAO 레프엉타오 1999.11.08 2018150331 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
330 LE QUANG LONG 레꽝렁 1999.07.15 2018150544 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
331 LE QUANG TIEN 레꽝띠엔 1997.03.31 2017151125 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
332 LE QUY HUNG 레퀴훙 2000.09.04 2018151472 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
333 LE TAI MANH 레타이만 1999.02.01 2018151349 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
334 LE THANH HUONG 레투안홍 2000.02.10 2019150175 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
335 LE THANH NAM 레탄남 1996.06.25 2017151169 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
336 LE THI BONG 레티봉 1994.11.07 2018151399 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
337 LE THI DUNG 레티둥 1992.03.17 2017151099 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
338 LE THI HA GIANG 레티하장 1999.03.27 2017151141 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
339 LE THI HANG 레디황 1999.05.08 2019150150 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
340 LE THI HIEN 레티히엔 1998.10.19 2018150334 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
341 LE THI HUONG 레티후엉 1997.06.03 2019150178 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
342 LE THI KHANH LY 레티칸리 1999.01.07 2018150531 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
343 LE THI MAI 레티마이 1994.12.15 2018150568 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
344 LE THI MAI HUONG 레티마이흐엉 1999.10.07 2018150549 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
345 LE THI MO 레티모 1999.03.20 2017151006 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
346 LE THI NGAN 레티응안 2000.06.22 2018151415 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
347 LE THI NGOC MAI 레티녹마이 1999.10.24 2018150541 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
348 LE THI NHAM 레티느암 1993.10.07 2018151457 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
349 LE THI THANH THU 레티탄투 1999.10.01 2018151143 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
350 LE THI THOM 레티탐 1999.02.26 2017151010 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
351 LE THI THU THANH 레티투탄 2000.09.22 2019150107 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
352 LE THI THUONG 레티트엉 2000.11.08 2018151480 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
353 LE THI THUY TRANG 레티튀트랑 1996.06.11 2018150526 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
354 LE THI TRANG 레티짱 1995.02.17 2017151095 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
355 LE THI VAN ANH 레티반안 1999.05.07 2018151416 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
356 LE THU HANG 레투항 1999.06.10 2019150188 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
357 LE TIEN PHU 레띠엔푸 1995.01.16 2018150929 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
358 LE VAN CHIEN 레반치엔 1999.01.13 2018150779 남자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
359 LE VAN DAI 레반다이 1996.04.19 2019150221 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
360 LE VAN DUC 레반덕 1995.06.03 2018150525 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
361 LE VAN DUONG 레반으영 1999.02.25 2018151102 남자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
362 LE VAN HIEP 레반히엡 1999.05.05 2017151121 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
363 LE VAN HUONG 레반흐엉 1998.12.07 2018151366 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
364 LE VAN NGHIA 레반응이아 1999.09.15 2018151139 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
365 LE VAN SON 레본손 1999.09.13 2019150157 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
366 LE VAN THAI 레본타이 1999.09.13 2019150158 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
367 LE VAN THANH 레반탄느 1999.05.28 2019150229 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
368 LE VAN THUAN 레반투안 1998.01.05 2017150824 남자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
369 LE VAN TRUC 레반트럭 1999.04.09 2018150352 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
370 LE VAN TUAN 레반투안 1999.02.18 2018150760 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
371 LE VAN TUAN 레반뚜안 1994.08.11 2018150817 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
372 LE VAN TUYEN 레반뚜엔 1997.04.02 2018151007 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
373 LE VIET QUAN 레비엣관 1998.04.17 2018151050 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
374 LE XUAN TIEN 레수안티엔 1994.06.08 2018150514 남자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
375 LE XUAN VU 레수안부 1995.06.12 2018150781 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
376 LEE LOK YAN 이락흔 1996.12.30 2018150996 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
377 LEI KEZHOU 뇌가주 1999.03.21 2018151107 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
378 LI BINGCONG 이빙총 1995.09.02 2019150101 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
379 LI BINGXIN 이병흔 1996.11.02 2019150083 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
380 LI CHAORAN 이초연 2000.12.08 2018151318 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
381 LI CHENHAN 이신함 1998.11.27 2018151084 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
382 LI HUANKUN 이환쿤 1994.03.16 2017150675 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
383 LI JIA YUAN 리지아위엔 1998.08.17 2019150268 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
384 LI JIAQI 여하기 1999.01.10 2018150122 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
385 LI JIAQI 이가성 1996.04.01 2018150963 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
386 LI JIAXIN 이가흔 1999.01.19 2018151094 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
387 LI JINGWEN 이경문 1995.04.19 2018151292 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
388 LI JINGYAN 이정연 2001.04.12 2018151210 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
389 LI LINGYU 이령옥 1998.05.27 2018150859 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
390 LI MUZI 이목자 1998.03.05 2018151042 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
391 LI SHANGJIAO 이상교 1996.12.03 2018151236 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
392 LI SIQUAN 이사천 1998.10.16 2018151078 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
393 LI SIYUAN 이시원 2000.05.18 2018151168 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
394 LI TIANYU 이천우 2000.04.07 2018151167 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
395 LI WENLI 이문리 1999.04.25 2018150641 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
396 LI WENXI 이민희 2001.03.05 2018151478 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
397 LI XIAOTENG 이효등 2000.09.16 2018150865 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
398 LI XINYU 이은우 1997.03.11 2019150057 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
399 LI YEKAI 이엽개 1999.01.31 2019150067 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
400 LI YIFAN 리이판 2000.07.30 2018150211 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
401 LI YU TING 리위팅 1997.04.16 2019150274 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
402 LI ZHENGNAN 이정남 1999.09.15 2018151256 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
403 LI ZHONGXU 이종욱 2000.07.29 2018151180 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
404 LIANG HUIYAN 양혜연 1998.09.06 2019150070 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
405 LIANG JING 양정 1998.03.20 2018151277 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
406 LIANG YULIN 양옥림 2000.05.28 2018150131 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
407 LIN CEN 임참 1999.06.30 2018151123 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
408 LIN CHING-WEN 임정민 1988.05.26 2019150012 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
409 LIN HSU LING 임서령 1986.05.04 2018150873 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
410 LIN JIAYAO 임가요 1995.02.27 2019150058 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
411 LIN XINRU 임심여 1999.08.21 2018151133 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
412 LIN YI HAN 임이함 1996.02.12 2018150956 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
413 LIN YING-WEI 임영문 1995.08.15 2018151267 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
414 Lin Zih Yu 린즈위 1998.01.25 2018151038 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
415 LIU BINGJIE 유빙결 1991.11.03 2018150888 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
416 LIU CHENGJUN 유성준 1993.10.15 2019150053 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
417 LIU CHING 유정 1995.08.29 2018150029 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
418 LIU HAO 유호 2001.05.15 2018151306 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
419 LIU JIANYE 유건업 1999.01.28 2018151099 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
420 LIU JIAXU 유가욱 1999.03.20 2018151106 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
421 LIU JIN 유금 1996.07.08 2018150973 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
422 LIU JINGTONG 류정동 1997.04.28 2018151010 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
423 LIU JU YIN 리우루인 1998.03.28 2019150256 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
424 LIU QI 유기 1995.09.12 2018150948 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
425 LIU SHUJIA 류서가 1999.01.16 2018151093 여자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
426 LIU SIYI 유사이 1995.04.29 2018150224 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
427 LIU WEIWEI 유미미 1995.12.17 2018151302 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
428 LIU WING SZE 요영시 1997.12.13 2018151034 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
429 LIU XIAONAN 류소남 2001.03.26 2018151208 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
430 LIU XIAOSHUO 류소석 1998.04.21 2018151052 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
431 LIU XU 유욱 1993.11.22 2018150620 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
432 LIU XUXIANG 유서향 1997.08.19 2018151289 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
433 LIU YI 류의 1993.02.07 2018150193 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
434 LIU YUN 유운 1900.10.16 2019150018 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
435 LO AN CHIEN 나안천 1999.07.24 2018150863 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
436 LO THI ANH VAN 로티안반 1999.09.02 2017151070 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
437 LOU HAORAN 루호연 1999.03.10 2018151105 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
438 LOU KA KEI 노가기 1987.08.10 2019150006 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
439 LU CHENGHAO 육성호 1991.06.13 2018150646 남자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
440 LU KEHAN 육가함 2001.06.19 2019150056 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
441 LU MINHONG 루민홍 1998.02.05 2019150254 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
442 LU TIANYUAN 루티엔위엔 1996.01.05 2018150950 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
443 LU YUFEI 노우비 1995.02.17 2017150702 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
444 LU ZANMEI 노찬미 2000.05.17 2018150196 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
445 LUO YANG 나양 1996.03.06 2019150048 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
446 LUONG HUU DUC 르엉후우득 1998.04.13 2018150575 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
447 LUONG MY LINH 르엉미린 1995.01.15 2018150407 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
448 LUONG THI NGOC ANH 루엉티녹안 1999.01.16 2017151017 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
449 LUU HONG HOA 르우홍화 2000.08.24 2018151184 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
450 LUU THI HUONG 루티후엉 2000.05.23 2019150104 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
451 LUU THI PHUOC HANG 르우티프억항 1998.12.21 2018151340 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
452 LUU THI THANH TAM 르우티탄떰 1994.03.18 2018150444 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
453 LUU THI THOM 르우티텀 1999.06.06 2018151462 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
454 LYU HAOZHE 여호철 1993.10.14 2019150055 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
455 LYU LINHENG 여린홍 1998.12.07 2018150159 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
456 LYU LUTAO 여옥도 1998.10.11 2019150023 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
457 LYU SONGYANG 려송양 1996.01.21 2018150644 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
458 MA CHAO 마초 2001.03.08 2018151268 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
459 MA DING 마정 1995.06.12 2018151286 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
460 MA HSIAO CHING 마소청 1999.07.29 2018150853 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
461 MA JIAJING 마가정 2000.10.17 2019150041 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
462 MA JING 마정 1996.05.08 2018151301 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
463 MA JING XIAO 마징시아오 1999.07.22 2019150269 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
464 MA RENJIE 마인첩 1995.06.17 2019150082 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
465 MA TIANYI 마천익 2000.12.03 2019150068 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
466 MA YAO 마요 1995.04.28 2018150203 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
467 MA YUEYI 마웨이 1996.03.31 2018150962 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
468 MAI DUC HIEN 마이득혠 1999.07.27 2018151130 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
469 MAI THI DUNG 마이티둥 1996.12.01 2018150532 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
470 MAI THI HONG NGOC 마이티홍응억 1998.09.08 2018150777 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
471 MAI THI NGOC ANH 마이티녹안 2000.08.16 2018151389 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
472 MAI THI TO UYEN 마이티토우엔 1999.03.29 2018150411 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
473 MAI VAN CAM 마이반깜 1998.02.28 2018150533 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
474 MAI VAN DUNG 마이반융 1997.10.26 2018151027 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
475 MAI VAN KIEN 마이반킨 2000.08.07 2019150288 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
476 MANNONOV SHERALI 만노노브 셰라리 1998.04.14 2018150019 남자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
477 MAO SAISAI 모새새 1995.01.15 2018151309 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
478 MARIA IULIA COJOCARIU 마리아 1998.07.15 2019150277 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
479 MARINA CRISTINA TANASE 마리나 1998.12.22 2019150278 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
480 MENG FANNA 맹범나 1997.02.05 2018151308 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
481 MENG PEI 맹재이 1992.07.17 2018150637 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
482 MIAO XIA 묘협 1998.08.18 2018151070 남자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
483 MISA WATANABE 미사 와타나베 2000.10.10 2019150019 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
484 MIYAGAWA SEINA 미야가와 세이나 1995.06.07 2019150247 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
485 MO ZONGLIN 모종림 2000.06.10 2018150127 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
486 MOMOI YUNA 모모이유나 1999.05.02 2019150289 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
487 MORIKAWA SERINA 모리카와 세리나 2000.02.10 2019150250 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
488 MORITA AKIHISA 모리타 아키히사 1996.12.19 2019150249 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
489 NAMSRAISUREN TSENDPUREV 남스라이수렌 첸드푸레브 1994.04.03 2018150702 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
490 NGHIEM VIET CONG 응옘베트공 1991.06.22 2018150885 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
491 NGO BA NHAT 응오바낫 1995.01.26 2018150931 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
492 NGO DINH SINH 응오딘씬 1999.08.30 2017151143 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
493 NGO QUANG HOP 응오광헙 1999.10.10 2018151146 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
494 NGO QUANG SUN 응쾅선 1998.07.21 2018151471 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
495 NGO QUOC HOANG 응오국황 1996.09.02 2018151341 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
496 NGO THI NHAN 오티난 2000.10.08 2018151373 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
497 NGO THI NHUNG 오티웅 1997.12.18 2018150590 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
498 NGO THI THU HOAI 응티투화이 1999.08.26 2017151037 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
499 NGO THI THUY 응오티튀 1996.10.12 2018150400 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
500 NGO THI THUY HANG 응티튀항 1999.08.17 2017151155 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
501 NGO TUAN DUNG 응오투안중 1991.02.25 2018150805 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
502 NGO VAN DUNG 응오반융 1998.03.08 2018151044 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
503 NGO VAN LONG 오민용 1997.10.16 2017151180 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
504 NGOC THI HANG 응억티항 1993.10.28 2017151050 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
505 NGUY THI THUY 위티튀 2000.10.05 2019150244 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
506 NGUYEN ANH DUNG 응웬안둥 2000.12.10 2019150152 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
507 NGUYEN ANH QUAN 응웬안췐 1997.08.15 2018150493 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
508 NGUYEN ANH QUOC 응웬안쿠억 1994.08.30 2018150324 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
509 NGUYEN ANH TUAN 응웬안툰 2000.12.06 2019150186 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
510 NGUYEN BAO VAN 응웬바오반 1999.02.10 2017151019 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
511 NGUYEN CHI TUNG 응웬치트엉 1994.09.24 2019150182 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
512 NGUYEN CONG LUC 응웬콩룩 1996.01.02 2019150103 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
513 NGUYEN DANG PHUC 응웬당푹 1995.12.07 2018151365 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
514 NGUYEN DANH KIEN 응웬단끼엔 1997.11.29 2018151032 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
515 NGUYEN DINH DAT 응웬딘닷 2000.08.31 2019150241 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
516 NGUYEN DINH HIEN 응웬딘히엔 1998.08.12 2018150528 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
517 NGUYEN DINH HUNG 응웬딩훙 1997.04.04 2018151008 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
518 NGUYEN DINH HUYEN 응웬딩휀 1996.01.15 2018150952 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
519 NGUYEN DINH MINH 응웬딘민 1999.10.27 2017151131 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
520 NGUYEN DINH TRONG 응웬딩쩡 1998.07.27 2018151066 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
521 NGUYEN DUC CHIEN 응웬덕첸 1994.11.15 2017151096 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
522 NGUYEN DUC HOA 응웬덕호아 2000.10.10 2018151390 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
523 NGUYEN DUC HUY 응웬득휘 1999.01.07 2017151120 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
524 NGUYEN DUC NHUONG 응웬득느영 1992.09.20 2018150896 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
525 NGUYEN DUC PHU 응웬덕푸 1999.04.01 2019150159 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
526 NGUYEN DUC THANH 응웬덕딴 1997.11.10 2019150227 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
527 NGUYEN DUC TIEN 응웬득띠엔 1995.03.06 2018150934 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
528 NGUYEN DUC TRONG 응웬덕청 1998.04.10 2017151074 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
529 NGUYEN HAI BIEN 응웬하이볜 1998.07.05 2018151063 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
530 NGUYEN HAI DANG 응웬하이당 1992.12.23 2018150898 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
531 NGUYEN HOAI NAM 응웬화이남 2000.03.14 2019150128 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
532 NGUYEN HOANG YEN 응웬황옌 1994.09.27 2018151364 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
533 NGUYEN HONG HOA 응웬홍하 2000.09.15 2018151484 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
534 NGUYEN HONG SON 응웬홍손 1998.10.14 2017151069 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
535 NGUYEN HUONG GIANG 응웬흐엉지앙 2000.10.01 2019150122 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
536 NGUYEN HUONG GIANG 응웬흐양 2000.07.22 2018151179 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
537 NGUYEN HUU DUNG 응웬흐우둥 1999.03.03 2018151428 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
538 NGUYEN HUU HA 응웬흐우하 1997.09.20 2018151343 남자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
539 NGUYEN HUU HIEU 응우엔후히에우 1999.11.01 2018150417 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
540 NGUYEN HUU HUAN 응웬흐우후안 1996.07.09 2018151463 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
541 NGUYEN HUU PHONG 응웬후퐁 2000.12.30 2019150169 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
542 NGUYEN HUU TIEN 응웬후띠엔 1997.12.24 2018150552 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
543 NGUYEN HUY HUNG 응웬후이훙 1999.04.26 2017151004 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
544 NGUYEN HUY TAI 응웬휘타이 2000.12.19 2019150133 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
545 NGUYEN HUY TU 응웬휘뚜 1995.01.09 2018150928 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
546 NGUYEN KHAC PHUOC 응웬칵프억 1994.04.01 2018151447 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
547 NGUYEN KHANH LINH 응웬칸링 1998.11.21 2018151083 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
548 NGUYEN KHANH LY 응웬칸리 1999.10.22 2017151072 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
549 NGUYEN LINH THUY 응웬린튀 1992.09.18 2018151363 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
550 NGUYEN LUONG THIEN 응웬르엉티엔 1994.08.29 2018150922 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
551 NGUYEN LUU DUC 응웬루덕 1998.08.14 2019150228 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
552 NGUYEN MAI HUONG 응웬마이훙 2000.07.01 2019150148 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
553 NGUYEN MAI HUONG 응웬마이흐엉 1999.06.12 2018151118 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
554 NGUYEN MAI PHUONG 응웬마이프엉 1995.07.10 2018150941 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
555 NGUYEN MINH HOA 응웬민화 2000.03.04 2019150146 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
556 NGUYEN MINH HOANG 응웬민호앙 1996.08.16 2018150769 남자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
557 NGUYEN MINH TIEN 응웬민티엔 1997.10.10 2018150831 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
558 NGUYEN NGOC ANH 응웬응억안 1990.04.30 2018151394 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
559 NGUYEN NGOC ANH 응웬녹안 2000.10.07 2018151391 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
560 NGUYEN NGOC CAM VAN 응웬녹캄반 2000.11.05 2019150215 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
561 NGUYEN NGOC HA 응웬응억하 1997.03.18 2018151445 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
562 NGUYEN NGOC THAI 응웬느억타이 1996.03.31 2018150773 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
563 NGUYEN NGOC TUAN 응웬녹뚜안 1998.11.21 2018151082 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
564 NGUYEN NHAT QUANG 응웬낫쿠엉 1997.03.28 2019150181 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
565 NGUYEN NHO HUY 응웬나휘 1999.05.12 2018151362 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
566 NGUYEN NHU MAI 응웬느마이 1997.12.01 2018151464 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
567 NGUYEN NHU VUONG 응웬누브엉 2000.01.06 2019150207 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
568 NGUYEN PHI LONG 응웬피롱 1998.12.23 2018151089 남자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
569 NGUYEN QUANG HUY 응웬쿤휘 2000.08.27 2019150165 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
570 NGUYEN QUANG KHANG 응우엔꽝캉 1998.03.31 2018150414 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
571 NGUYEN QUOC HIEU 응웬꾸억혜우 1993.09.25 2018150905 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
572 NGUYEN QUYEN NINH 응웬켄닌 2000.01.01 2019150191 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
573 NGUYEN THAI BINH DUONG 응웬타이빈두엉 1998.02.19 2017151054 남자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
574 NGUYEN THANH BINH 응웬탄빙 1992.07.14 2018150894 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
575 NGUYEN THANH XUAN 응웬탄쉔 1999.10.10 2018150271 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
576 NGUYEN THE ANH 응웬테안 1996.02.10 2018150955 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
577 NGUYEN THE HAI 응웬더하이 2000.06.18 2019150190 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
578 NGUYEN THE HUNG 응웬테흥 2000.12.18 2018151382 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
579 NGUYEN THE VO 응웬테버 1998.07.13 2018151401 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
580 NGUYEN THI BAO 응웬티바오 1999.04.10 2018151483 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
581 NGUYEN THI BICH 응웬티빅 1994.02.15 2018151344 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
582 NGUYEN THI BICH NGOC 응웬디비녹 2000.06.17 2019150172 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
583 NGUYEN THI CAM 응웬티깜 1996.04.17 2018150967 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
584 NGUYEN THI DINH 응웬티디엔 1992.02.16 2019150120 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
585 NGUYEN THI DUNG 응웬티융 1999.01.05 2018151092 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
586 NGUYEN THI DUYEN 응웬티뒤엔 1996.01.12 2018150740 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
587 NGUYEN THI HA MI 응웬티하미 1999.03.12 2018151361 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
588 NGUYEN THI HAI 응웬티하이 1999.01.05 2017151020 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
589 NGUYEN THI HAI YEN 응웬티하이엔 1999.04.22 2017151117 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
590 NGUYEN THI HANG 응엔티항 1990.06.29 2018150589 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
591 NGUYEN THI HANG 응웬티항 1999.09.18 2017151036 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
592 NGUYEN THI HANH 응웬티하엔 1995.06.04 2019150155 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
593 NGUYEN THI HAU 응웬티하우 1995.09.21 2019150166 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
594 NGUYEN THI HIEN 응엔티히엔 1995.07.26 2018150309 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
595 NGUYEN THI HIEN 응웬티히엔 1999.02.01 2017151021 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
596 NGUYEN THI HOA 응웬티화 2000.11.01 2019150167 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
597 NGUYEN THI HOA 응엔티호아 2000.10.15 2018151474 여자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
598 NGUYEN THI HOA 응웬티화 1997.09.19 2018150749 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
599 NGUYEN THI HOANG DIEU 응웬티황디우 2000.08.18 2018151328 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
600 NGUYEN THI HUE 응웬디후에 2000.06.13 2019150206 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
601 NGUYEN THI HUONG 응웬티헝 2000.02.16 2019150138 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
602 NGUYEN THI HUONG 응엔티흐엉 1997.02.25 2018150816 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
603 NGUYEN THI HUONG 응웬티후엉 1994.03.26 2018150916 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
604 NGUYEN THI HUONG GIANG 응웬티황장 1999.11.30 2019150108 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
605 NGUYEN THI HUU HANH 응웬티후한 1992.08.16 2017150554 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
606 NGUYEN THI HUYEN 응웬티환 1998.11.11 2019150110 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
607 NGUYEN THI HUYEN 응웬티후엔 1998.04.23 2018151345 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
608 NGUYEN THI HUYEN 응웬티휀 1999.09.24 2018151142 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
609 NGUYEN THI KIEU TRINH 응웬티끼우찐 1997.11.12 2018150548 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
610 NGUYEN THI KIEU VAN 응웬티케우반 1999.09.12 2017151039 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
611 NGUYEN THI KIM HOAN 응웬티킴환 2000.06.15 2019150242 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
612 NGUYEN THI KIM NGAN 응웬디김는 2000.08.21 2019150205 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
613 NGUYEN THI KIM NGAN 응웬디김난 2000.07.01 2019150214 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
614 NGUYEN THI KIM OANH 응웬티김완 2000.12.25 2019150109 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
615 NGUYEN THI KIM YEN 응웬티김엔 1995.03.02 2018150535 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
616 NGUYEN THI LAI 응웬티라이 1993.06.21 2018150743 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
617 NGUYEN THI LAN HUONG 응웬티란흐엉 1994.08.24 2018151359 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
618 NGUYEN THI LAN NHI 응웬티란나이 2000.05.10 2019150132 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
619 NGUYEN THI LINH 응웬티리느 2000.11.05 2019150193 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
620 NGUYEN THI LINH 응웬디린느 2000.03.11 2019150200 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
621 NGUYEN THI LINH 응웬티린 1997.11.10 2018150774 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
622 NGUYEN THI LINH 응웬티링 2000.08.29 2018151358 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
623 NGUYEN THI LOAN 응엔티로안 1992.08.17 2018151357 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
624 NGUYEN THI LOAN 응웬티로안 1999.05.11 2017151132 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
625 NGUYEN THI LOAN 응웬티러안 1995.08.21 2018150554 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
626 NGUYEN THI MAI ANH 응웬티마이만 2000.01.03 2018151329 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
627 NGUYEN THI MAI CHI 응웬티마이치 1999.06.14 2018150775 여자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
628 NGUYEN THI MAI LINH 응웬티마이린 1994.05.03 2018150742 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
629 NGUYEN THI MINH 응웬티민느 2000.10.30 2019150224 여자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
630 NGUYEN THI MINH PHUONG 응웬티민프엉 1995.06.19 2018150940 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
631 NGUYEN THI MINH THUY 응웬티민튀 1994.06.12 2018150717 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
632 NGUYEN THI MY HANH 응웬티마이한 1997.09.21 2018151388 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
633 NGUYEN THI NGA 응엔티아 1998.09.20 2018151356 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
634 NGUYEN THI NGA 응웬티응아 1999.04.04 2018151417 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
635 NGUYEN THI NGA 응웬티아 2000.11.20 2018151333 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
636 NGUYEN THI NGOC HAN 응웬티느억한 1999.08.14 2018150780 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
637 NGUYEN THI NGOC HIEN 응웬티응억헨 1996.05.23 2018151402 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
638 NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티응옥휀 2000.06.26 2018151171 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
639 NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티응옥헨 1998.06.07 2018151059 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
640 NGUYEN THI NGOC HUYEN 응웬티녹후엔 1999.05.07 2018150447 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
641 NGUYEN THI NHAT HANG 응웬티낫항 1992.02.20 2019150179 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
642 Nguyen Thi Nhu Quynh 응웬티누퀸 1999.11.14 2017151166 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
643 NGUYEN THI NHUNG 응웬티능 2000.02.04 2019150184 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
644 NGUYEN THI NHUNG 응웬티낭 1995.09.05 2019150164 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
645 NGUYEN THI PHUONG 응엔티프엉 1998.11.16 2018150580 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
646 NGUYEN THI PHUONG OANH 응웬티프엉완 1995.05.02 2018151430 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
647 NGUYEN THI PHUONG THAO 응웬티푸엉타오 1999.03.28 2017151025 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
648 NGUYEN THI QUYEN 응웬티칸 1996.10.02 2019150163 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
649 NGUYEN THI SUONG 응웬티스엉 1998.02.11 2018151446 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
650 NGUYEN THI TAM 응웬티덤 1998.04.04 2018151048 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
651 NGUYEN THI TAM 응엔티담 1998.04.28 2018151053 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
652 NGUYEN THI TAM 응웬티담 1997.10.26 2017151122 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
653 NGUYEN THI THANH NHAN 웬티타니안 1999.07.10 2018150449 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
654 NGUYEN THI THAO 응엔티타오 1999.01.28 2018151100 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
655 NGUYEN THI THAO 응웬티타오 1996.02.28 2017151089 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
656 NGUYEN THI THI 응웬티티 1999.09.10 2018150756 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
657 NGUYEN THI THOA 응웬티터아 2000.02.27 2018151385 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
658 NGUYEN THI THU 응웬티투 1997.09.16 2018151023 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
659 NGUYEN THI THU THUY 응웬티투튀 1998.10.25 2018150783 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
660 NGUYEN THI THUY 응웬티투이 1996.08.03 2019150126 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
661 NGUYEN THI THUY DUONG 응웬티튀드앙 1999.07.25 2019150121 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
662 NGUYEN THI THUY HUONG 응웬디튀훙 1995.08.02 2019150213 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
663 NGUYEN THI THUY LINH 응웬티투이링 1997.01.21 2018151381 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
664 NGUYEN THI THUY MY 응웬티튀미 1999.10.18 2017151073 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
665 NGUYEN THI THUY NGAN 응웬티튀응안 1992.06.30 2018150893 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
666 NGUYEN THI TRA 응웬티트라 2000.03.25 2018151334 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
667 NGUYEN THI TRANG 응웬티장 1999.10.10 2018151432 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
668 NGUYEN THI TUOI 응웬티토이 2000.06.09 2019150233 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
669 NGUYEN THI VAN ANH 응웬티반은 1997.08.25 2019150168 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
670 NGUYEN THI VAN ANH 응웬티벤안 2000.11.22 2019150151 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
671 NGUYEN THI VUONG 응웬디브엉 1999.03.03 2019150176 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
672 NGUYEN THO HUYNH 응웬터휜 1993.02.11 2018150899 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
673 NGUYEN THU PHUONG 응우엔투프엉 1999.10.28 2018150434 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
674 NGUYEN THU VINH 응웬투빈 1999.12.13 2018150539 남자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
675 NGUYEN THUY HANG 응웬튀항 1999.01.06 2017151128 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
676 NGUYEN THUY NGAN 응웬튀응안 1999.09.26 2018150272 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
677 NGUYEN THUY TIEN 응웬튀띠엔 2000.03.30 2018151467 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
678 NGUYEN THUY TRANG 응웬튀트랑 1994.12.24 2018150318 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
679 NGUYEN TIEN DUNG 응웬띠엔융 1999.01.20 2018151403 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
680 NGUYEN TIEN DUOC 응웬띠엔역 1999.01.20 2018151095 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
681 NGUYEN TIEN LINH 응웬띠엔링 1999.09.14 2018151138 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
682 NGUYEN TIEN OAI 응웬티엔와이 1996.09.30 2018150736 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
683 NGUYEN TIEN QUANG 응웬틴꽝 2000.03.07 2018151335 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
684 NGUYEN TIEN THO 응웬텐타오 2000.07.25 2019150111 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
685 NGUYEN TRA GIANG 응웬트라장 1998.05.13 2017151071 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
686 NGUYEN TRAN NHU QUYNH 응웬짠느뀐 2000.03.04 2018151160 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
687 NGUYEN TRINH MINH THU 응웬찐민투 2000.11.10 2018151197 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
688 NGUYEN TRONG LINH 응웬트롱린 1999.03.08 2018150486 남자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
689 NGUYEN TRONG LUONG 응웬트롱르엉 1999.12.07 2018150784 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
690 NGUYEN TRUNG DUC 응웬쭝득 1996.05.25 2018150969 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
691 NGUYEN TRUNG DUNG 응웬트렁드엉 2000.06.27 2018151475 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
692 NGUYEN TRUNG HIEU 응웬트렁헨 2000.06.10 2018151392 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
693 NGUYEN TRUNG LONG 응웬트렁렁 1998.10.17 2018150273 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
694 NGUYEN TRUNG PHONG 응웬쭝퐁 1999.02.26 2018151129 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
695 NGUYEN TRUONG DUY 응웬쯔엉쥐 1996.07.25 2018150808 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
696 NGUYEN TUAN ANH 응웬툰안 2000.01.23 2019150210 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
697 NGUYEN TUAN ANH 응웬뚜안안 1995.03.22 2018150718 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
698 NGUYEN TUAN ANH 응웬뚜언안 1997.12.16 2018151035 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
699 NGUYEN TUAN ANH 응웬투안안 1999.07.07 2018150757 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
700 NGUYEN TUAN DAT 응웬툰닷 1999.01.07 2019150129 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
701 NGUYEN TUAN DUC 응웬뚜안득 1998.10.06 2018151076 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
702 NGUYEN TUAN THANH 응웬뚜안탄 1998.09.21 2018151088 남자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
703 NGUYEN VAN CHUNG 응웬반충 2000.03.13 2019150201 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
704 NGUYEN VAN CUONG 응웬반크엉 1998.10.24 2018150785 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
705 NGUYEN VAN DAT 응웬반닷 1998.06.18 2017150831 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
706 NGUYEN VAN DONG 응웬반둥 1992.10.10 2018150897 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
707 NGUYEN VAN DONG 응웬반동 1997.07.03 2018150507 남자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
708 NGUYEN VAN DUNG 응웬반둥 1997.01.15 2018151433 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
709 NGUYEN VAN HIEP 응웬반혭 1999.04.16 2018151111 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
710 NGUYEN VAN HIEU 응웬반히에우 1994.03.18 2018151346 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
711 NGUYEN VAN HOANG 응웬반황 1996.01.04 2018150513 남자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
712 NGUYEN VAN HOANG ANH 응웬반황안 1996.06.21 2018151434 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
713 NGUYEN VAN HUONG 응웬반흐엉 1999.10.10 2018150724 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
714 NGUYEN VAN KHANG 응웬반캉 1990.05.13 2017151027 남자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
715 NGUYEN VAN KHIEM 응웬반키엠 1999.11.07 2017151118 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
716 NGUYEN VAN KHIEN 응웬반키엔 1999.11.25 2018150317 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
717 NGUYEN VAN KHOA 응웬반콰 1998.10.12 2017151048 남자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
718 NGUYEN VAN NGA 응웬반응아 1994.10.10 2018150594 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
719 NGUYEN VAN PHAP 응웬반팝 1993.03.20 2019150180 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
720 NGUYEN VAN PHUC 응반푹 1990.10.08 2018150882 남자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
721 NGUYEN VAN PHUONG 응웬반팡 2000.12.14 2019150161 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
722 NGUYEN VAN QUAN 응우엔반관 1999.05.01 2018150438 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
723 NGUYEN VAN QUOC 응웬반쿠옥 2000.09.07 2019150131 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
724 NGUYEN VAN QUYET 응웬반웨드 1997.03.30 2018151006 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
725 NGUYEN VAN SON 응웬반선 1999.01.21 2018151096 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
726 NGUYEN VAN SON 응웬판손 1998.04.17 2018151051 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
727 NGUYEN VAN SON 응웬벤산 2000.11.20 2019150225 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
728 NGUYEN VAN SUOI 응웬반수오이 1993.12.30 2018150909 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
729 NGUYEN VAN SY 응웬반세 1995.01.02 2019150127 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
730 NGUYEN VAN TAI 응웬벤타이 2000.07.14 2019150106 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
731 NGUYEN VAN THANG 응웬반탕 1997.09.02 2017151171 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
732 NGUYEN VAN THAO 응웬벤타오 2000.10.07 2019150237 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
733 NGUYEN VAN THE 응웬반테 1998.08.28 2017151101 남자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
734 Nguyen Van Toan 응웬반토안 1997.09.02 2017151182 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
735 NGUYEN VAN TOT 응웬반톳 1999.12.18 2018151330 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
736 NGUYEN VAN TRUONG 응웬반쯔엉 1998.12.06 2018151347 남자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
737 NGUYEN VAN TUAN 응웬반퇀 1999.03.09 2018150260 남자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
738 NGUYEN VAN TUNG 응웬반텅 2000.03.29 2019150125 남자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
739 NGUYEN VAN TUNG 응웬반둥 1996.03.24 2017151168 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
740 NGUYEN VAN VINH 응웬반빈 1999.02.10 2018150382 남자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
741 NGUYEN VIET ANH 응웬베트아잉 1998.09.15 2018151072 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
742 NGUYEN VIET DU 응웬빗두 1998.12.13 2018150560 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
743 NGUYEN VIET NGHIA 응웬비엣니아 1992.02.10 2018150291 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
744 NGUYEN XUAN HOAN 응웬쑤안환 1998.09.20 2018151073 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
745 NGUYEN XUAN LINH 응웬쉔린 1992.06.24 2018150353 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
746 NGUYEN XUAN THIEN 응웬수안티엔 1997.01.14 2018150721 남자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
747 NGUYEN XUAN TRUONG 응웬쉔즈엉 1995.08.01 2018150562 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
748 NGUYEN XUAN TUAN ANH 응웬신탄안 2000.12.01 2019150160 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
749 NGUYEN XUAN TUNG 응웬쉔퉁 1999.10.04 2018150452 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
750 NHU THI QUYNH TRANG 누티칸짱 1999.08.29 2019150112 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
751 NING BOWEN 닝박문 2001.12.19 2018151255 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
752 NOBUTA KAHO 노부타카호 1997.06.30 2018151016 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
753 NONG THI HOA 농티호아 2000.09.26 2019150140 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
754 OTGONTSETSEG GANBOLD 어트겅체첵 1991.02.27 2019150246 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
755 PAN TONG 판동 1995.10.24 2018150625 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
756 PAN XIAOKAI 반소개 2000.12.03 2019150042 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
757 PEI QINWEN 배친문 1995.09.20 2018150612 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
758 PENG MIANLIN 팽면림 1999.07.12 2018151126 남자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
759 PHAM ANH HOANG 팜안하앙 2000.07.19 2019150171 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
760 PHAM ANH TU 팜안두 1999.12.26 2018150833 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
761 PHAM HOANG ANH 팜호앙안 1997.12.02 2017151153 남자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
762 PHAM KIM CUC 팜김국 1999.05.25 2018151375 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
763 PHAM KIM DUONG 팜김드엉 1996.03.03 2018150958 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
764 PHAM NGOC TAI 팜응옥따이 1999.07.20 2018150435 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
765 PHAM PHUONG ANH 팜풍안 2000.10.25 2019150243 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
766 PHAM QUANG HUY 팜꽝휘 1999.07.10 2018150729 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
767 PHAM QUANG THANG 팜꽝탕 1998.11.30 2018150830 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
768 PHAM THI CUC 팜티쿠억 2000.09.30 2019150147 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
769 PHAM THI DUYEN 팜티옌 2000.05.30 2018151169 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
770 PHAM THI HANH 팜티한 1999.02.10 2018151101 여자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
771 PHAM THI LAN 팜티란 1999.06.13 2018150572 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
772 PHAM THI LIEN 팜티리엔 1997.10.10 2019150114 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
773 PHAM THI MAI HUONG 팜티마이흐엉 1999.01.23 2017151157 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
774 PHAM THI MINH 팜티민 1998.09.19 2018150547 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
775 PHAM THI NGA 팜티응아 1996.11.06 2018150540 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
776 PHAM THI NGOC 팜티응옥 2000.01.26 2018151377 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
777 PHAM THI NGOC ANH 팜티응억안 1999.06.13 2018151395 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
778 PHAM THI THANH THAI 팜티탄타 1999.06.20 2019150238 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
779 PHAM THI THU HA 팜티투하 1996.03.18 2018150961 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
780 PHAM THI THU THUY 팜티투튀 2000.03.18 2018151418 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
781 PHAM THI THUAN 팜티툰 1993.07.30 2019150116 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
782 PHAM THI THUY TRANG 팜티튀짱 2000.07.13 2018151178 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
783 PHAM TIEN ANH 팜티엔안 1999.11.14 2018150733 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
784 PHAM VAN BACH 팜반박 1998.01.29 2019150118 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
785 PHAM VAN BIEN 팜반빈 1997.07.14 2018151352 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
786 PHAM VAN DONG 팜반드엉 2000.10.10 2019150105 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
787 PHAM VAN DUNG 팜반중 1994.12.01 2018150563 남자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
788 PHAM VAN MINH 팜반민 1995.07.01 2018150822 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
789 PHAM VAN PHONG 팜반퐁 1998.01.28 2017151049 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
790 PHAM VAN PHU 팜반푸 1999.08.19 2018150581 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
791 PHAM VAN QUYET 팜반쿠엣 1998.03.24 2018150274 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
792 PHAM VAN THAI 판반타이 1992.04.12 2018150892 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
793 PHAM VAN TRUNG 팜반중 1999.04.21 2018150401 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
794 PHAM VAN TU 팜반뚜 1998.07.02 2018151061 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
795 PHAM VIET HOANG 팜비엣호앙 1998.12.01 2017150832 남자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
796 PHAN CONG LONG 판콩랑 2000.09.05 2019150170 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
797 PHAN HA MY 판하미 1998.02.13 2018150778 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
798 PHAN HOANG HIEP 판황헵 1994.03.19 2018151436 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
799 PHAN KHAC SANG 판콰상 1999.01.06 2019150232 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
800 PHAN KHANH LINH 판칸린 1999.01.18 2019150192 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
801 PHAN SONG 판성 1995.08.27 2018150494 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
802 PHAN THANH NHAN 판탄난 1999.08.16 2017151068 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
803 PHAN THI HOANG ANH 판티호앙안 1998.06.15 2017151098 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
804 PHAN THI LAN 팜티란 1995.04.20 2018150936 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
805 PHAN VAN HAI 판반하이 1998.01.27 2018150457 남자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
806 PHAN VAN HUNG 판반흐엉 1999.04.24 2018151336 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
807 PHAN VAN HUNG 판반훙 1997.05.17 2018150500 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
808 PHAN VAN LUAN 판반롼 1996.09.06 2018150314 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
809 PHAN VAN MANH 판반만 1996.08.05 2018151405 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
810 PHAN VAN TRUONG 판반쭝 2000.01.01 2019150235 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
811 PHULAYKHAW PHRA RANGSUN 랑산스님 1990.09.01 2018151259 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
812 PHUNG THI BICH HIEP 프엉티비헤 1998.09.26 2019150119 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
813 PHUNG THI THU HIEN 풍티투히엔 1999.10.14 2018150287 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
814 PHUNG THI THUY DUNG 풍티튀둥 1999.09.20 2017151113 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
815 PHUNG VAN TOAN 프엉반투안 2000.06.07 2019150286 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
816 PHUONG QUANG NINH 프엉꾸앙닝 1999.09.23 2018151141 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
817 PU LINLIN 포린린 1999.01.03 2018151091 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
818 QIAN WENTING 전미지 1990.10.16 2018150883 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
819 QIN DONG 진동 1994.12.09 2018150213 남자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
820 QIN JINGWEN 담정문 1996.04.13 2018150965 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
821 QIN SIYU 친시우 1992.11.02 2018150647 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
822 QIN XUYI 진욱의 1990.02.03 2018151298 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
823 QU CHENGLONG 곡정용 1999.05.16 2018150642 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
824 REN CHUNYI 임순의 2000.08.19 2018150133 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
825 REN JIE 임결 1996.12.13 2018150636 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
826 REN KEXIN 임가흔 1997.08.25 2018150660 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
827 REN MENGKE 임맹가 2001.06.29 2018150851 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
828 REN QIANYING 임천영 1996.11.12 2019150013 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
829 REN WENXUAN 임문헌 1998.06.03 2017150363 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
830 REN YUQIAN 임옥천 1996.10.08 2019150032 여자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
831 ROUX MATHIS 마티스 2000.07.07 2019150283 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
832 RUAN XINGHUA 원흥화 2000.02.27 2018151159 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
833 SATHIANTANASET ARPAWAN 새티안타나세트 아파원 1991.04.11 2018150027 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
834 SATO SHIORI 사토 시오리 1999.05.01 2019150252 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
835 SHAO MENGYAN 소몽연 1997.01.30 2018151281 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
836 SHAO XILIN 소시림 2001.10.22 2019150087 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
837 SHI CHENGYOU 시정우 2000.05.29 2019150031 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
838 SHI JIANGYIFAN 석강봄 1995.10.25 2018151244 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
839 SHI LUYAO 사루요 1999.10.10 2019150094 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
840 SHI ZHAOLONG 사조룡 1998.02.28 2019150025 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
841 SHI ZIYAN 석자연 1999.03.23 2018150844 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
842 SIMONE WALLACE 시몬 1997.02.24 2018151002 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
843 SONG HUANHUAN 송환환 1997.09.09 2018151021 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
844 SONG YANJI 송연길 1996.09.06 2018151231 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
845 SONG YU 송옥 1986.05.07 2018150874 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
846 SONG ZIHAN 송재함 1994.08.06 2017150752 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
847 SOTOME NENE 소토메 네네 1999.06.03 2019150290 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
848 SU LIN 소림 1997.03.02 2018150845 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
849 SU RUICHENG 소서정 1999.09.05 2018151136 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
850 SUN LU 손로 2000.10.13 2018151193 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
851 SUN MENGCHAO 손몽초 1998.04.30 2017150418 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
852 SUN YIMING 손일명 1999.08.28 2019150072 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
853 TA THI BICH NGOC 타티빅응억 1999.06.17 2017151104 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
854 TA THI THUY VAN 타티튀반 2000.04.06 2019150183 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
855 TA VAN TUNG 타반퉁 1993.07.31 2018150542 남자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
856 TAKAHASHI RIKU 다카하시 리쿠 1900.02.23 2019150300 여자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
857 TAKI MANAMI 다키 마나미 1998.01.18 2019150297 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
858 TAN SHUAI 담수 2000.03.26 2019150040 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
859 TAN YINING 담습응 2000.12.22 2019150047 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
860 TANAPOP MISS NIPAPORN 니파폰 1986.08.17 2018150876 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
861 TANG HANQI 당한기 2000.05.19 2018151322 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
862 TANG HUU DON 탕후똔 1998.10.12 2017151007 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
863 TANG JUNLING 당준령 2000.07.30 2018151181 여자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
864 TANG LIN 탕린 1996.11.14 2018150990 여자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
865 TANG XUAN 당선 2000.08.20 2018151279 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
866 TANG YUNLIN 탕운림 1999.02.11 2019150095 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
867 TANIMOTO HARUNA 다니모토 하루나 1998.04.07 2019150291 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
868 TAO YIWEN 도예문 1998.08.13 2018151069 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
869 THAI HUU DANG 타이흐우당 1995.08.19 2018150946 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
870 THAI HUU NGOC 타이후녹 1999.12.14 2018151450 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
871 THAI THI NGOC QUY 타이티응옥귀 1992.02.05 2018150890 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
872 THAN THI THAO 탄티타오 1993.07.25 2018150791 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
873 THAN XUAN THUONG 탄신쯔엉 2000.04.09 2019150137 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
874 THANG THI THUY QUYNH 탕티튀퀸 1997.05.20 2017151134 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
875 TIAN GE 전가 1995.02.10 2019150097 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
876 TIAN YILIN 전예림 2001.05.08 2018151211 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
877 TIAN YIYANG 전혁양 1999.10.18 2018150685 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
878 TIET BAO LY 티벳바오리 1995.01.28 2018150770 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
879 TONG GUOQING 동국경 2000.02.03 2018151312 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
880 TONG HUONG LY 통흐엉리 1998.08.16 2018150577 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
881 TONG THI TRANG 동티짱 1998.02.02 2018150727 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
882 TONG XINYANG 동흔양 2001.12.28 2019150039 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
883 TRAN ANH THU 짠안트 1998.02.28 2018151465 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
884 TRAN ANH TUAN 짠안투안 1998.04.03 2018151047 남자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
885 TRAN ANH TUAN 짠안뚜안 1995.09.27 2018151406 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
886 TRAN DINH DUNG 짠딩둥 1995.09.29 2018151348 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
887 TRAN DINH DUNG 짠딘둥 1995.07.01 2018150460 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
888 TRAN DOAN THANG 짠단탕 1996.10.02 2019150216 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
889 TRAN DUY VU 짠뒤부 1994.05.07 2018150335 남자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
890 TRAN HOANG VIET 짠황비엣 1999.01.30 2018151331 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
891 TRAN HUONG LY 짠흐엉리 1999.07.30 2017151067 여자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
892 TRAN HUU BANG 짠후방 1999.11.18 2017151030 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
893 TRAN LE THUY HANG 짠레튀항 1999.12.20 2018150259 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
894 TRAN MANH CUONG 짠만쿠엉 1997.05.01 2018150501 남자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
895 TRAN MINH CHUONG 짠민추엉 1998.11.26 2017151084 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
896 TRAN MINH NGOC 짠민응억 1997.03.15 2018150406 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
897 TRAN NGOC KIEN 짠녹켄 1995.05.23 2018151350 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
898 TRAN NGOC QUAN 잔응옥권 2000.09.19 2018151380 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
899 TRAN NHAN QUANG 짠느안꾸앙 1999.06.03 2018151116 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
900 TRAN NHU QUYNH 짠느낀 1998.05.02 2018151466 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
901 TRAN QUANG ANH 찬광안 1999.01.10 2017151031 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
902 TRAN QUANG DAT 짠광닷 1997.06.03 2018151438 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
903 TRAN QUANG DUONG 짠촹두엉 1998.06.01 2018150289 남자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
904 TRAN QUANG TRUONG 짠콰쯔엉 2000.06.05 2019150209 남자 혜화관-428호 1 15 1310~1700
905 TRAN QUI DON 짠꾸이돈 1999.01.01 2018150587 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
906 TRAN QUOC CHIEN 짠꾸억치엔 1996.08.05 2018150977 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
907 TRAN THI HANG 짠티항 1999.12.02 2017151040 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
908 TRAN THI HONG THAM 짠티항탐 2000.01.03 2019150185 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
909 TRAN THI HONG THU 짠티항투 1996.09.26 2018151481 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
910 TRAN THI HUE 짠티후에 1994.01.05 2018150823 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
911 TRAN THI HUYEN 짠티후옌 1998.10.22 2018150481 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
912 TRAN THI KIEU VAN 짠티케반 1998.09.01 2017151115 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
913 TRAN THI KIM DUNG 짠티김동 1995.01.23 2019150001 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
914 TRAN THI LAN 짠티란 1999.05.09 2017151045 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
915 Tran Thi Lan Chinh 짠티란친 1999.07.11 2018150280 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
916 TRAN THI LIEN 짠티리엔 1992.12.12 2018150719 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
917 TRAN THI MEN 짠티멘 1998.02.27 2018150723 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
918 TRAN THI NGUYET 짠티응엣 1999.01.10 2017151046 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
919 TRAN THI PHUONG 짠티푸엉 1999.01.06 2017151052 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
920 TRAN THI PHUONG HA 짠티프엉하 2000.01.05 2018151469 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
921 TRAN THI THANH 짠티탄 1999.04.17 2018151112 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
922 TRAN THI THU 짠티트 1996.08.21 2018150308 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
923 TRAN THI THU 짠티투 1994.02.28 2018150912 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
924 TRAN THI THU HUONG 짠티투흐엉 1999.02.20 2017151077 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
925 TRAN THI THUC NHU 짠티툭노 2000.10.20 2019150002 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
926 TRAN THI THUY 짠티튀 2000.06.12 2018151337 여자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
927 TRAN THI THUY LINH 짠티튀링 1994.11.27 2018150564 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
928 TRAN THI UT 짠티웃 1995.02.02 2017151032 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
929 TRAN THI VAN ANH 짠티반안 1995.10.26 2018151408 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
930 TRAN THI VUI 짠티뷔 1996.05.17 2018150522 여자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
931 TRAN THI XUAN 짠티쑤안 1996.04.11 2018150964 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
932 TRAN VAN AN 짠벤은 2000.09.10 2019150197 남자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
933 TRAN VAN AN 짠반안 1998.05.09 2017151146 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
934 TRAN VAN CHANH 짠반창 1998.06.10 2018150418 남자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
935 TRAN VAN DUNG 짠반둥 1996.04.06 2018151409 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
936 TRAN VAN DUONG 짠반두엉 1993.03.01 2018150337 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
937 TRAN VAN HAI 짠반하이 1993.03.17 2018150900 남자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
938 TRAN VAN HUNG 짠반훙 1992.02.01 2018150828 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
939 TRAN VAN HUNG 찬반흥 1995.09.15 2018150465 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
940 TRAN VAN LE 짠반레 1994.12.04 2018150339 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
941 TRAN VAN MINH 짠반민 1993.06.18 2018150802 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
942 TRAN VAN SON 짠반순 2000.01.25 2019150189 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
943 TRAN VAN THANH 짠반탄 1991.12.14 2018150889 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
944 TRAN VAN TUAN 잔반두안 2000.11.17 2018151378 남자 혜화관-124호 2 15 1310~1700
945 TRAN XUAN HIEU 짠쉔히우 1999.07.14 2018150270 남자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
946 TRIEU THI DIEM VY 처은비 1999.06.28 2018150301 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
947 TRIEU THI THUY LINH 쩌우티튀링 1997.02.11 2018151393 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
948 TRINH MY DUYEN 트린마이두엔 1999.03.28 2018151473 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
949 TRINH THI HUONG LY 쯔린디훙리 2000.11.11 2019150231 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
950 TRINH THI THANH 쯔린티탄 2000.11.29 2019150113 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
951 TRINH XUAN VAN 쯔린신반 2000.07.15 2019150124 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
952 TRUONG THI GIANG 쯔엉티양 1994.10.23 2018150926 여자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
953 TRUONG THI KIM CHI 쯔엉디킴츠 1999.02.10 2019150198 여자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
954 TRUONG THI KIM OANH 쯔엉티김완 1996.11.10 2018150989 여자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
955 TRUONG THI PHUOC 트렁티푹 1999.07.21 2017151038 여자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
956 TRUONG THI QUYNH 쯔엉디쿤 1995.06.20 2019150226 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
957 TSERENTOGTOKH PUREVTSEDEV 푸릅체데브 1994.03.17 2018151228 남자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
958 TU BANGDI 도방적 1996.05.31 2018150665 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
959 TU VAN BIEN 드 반 비엔 1997.02.12 2018150468 남자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
960 VI KIM OANH 비킴완 2000.01.03 2019150139 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
961 VINCENT BOSMAN 빈센트 1994.05.31 2019150276 여자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
962 VLADISLAV SITNIKOV 블라디슬라브 1996.09.12 2018150981 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
963 VO DO 버도 1998.04.23 2018150470 남자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
964 VO THI HIEN 보티히엔 1999.06.27 2017151055 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
965 VO THI HUE 보티훼 1999.08.12 2017151053 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
966 VO THI SAU 보티사우 1997.08.12 2018150731 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
967 VO THI THUY 보티튀 1996.05.08 2018150753 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
968 VO VAN DUY 보반두이 1998.12.20 2017151000 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
969 VO VAN NAM 보반남 1996.08.30 2018150979 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
970 VO VAN TUAN 보반뚜안 1996.11.10 2018150988 남자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
971 VO XUAN KHANG 버쑤언캉 1999.10.04 2018150420 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
972 Vu Cong Binh 부콩빈 1999.02.01 2017151173 남자 혜화관-420호 3 01 0900~1300
973 VU DINH CU 부딘추 2000.02.19 2019150144 남자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
974 VU DINH VINH 부딘빈 2000.07.06 2018151476 남자 혜화관-434호 1 17 1310~1700
975 Vu Duc Anh 부덕안 1999.11.28 2018150281 남자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
976 VU HONG HIEU 부홍헤우 1999.04.12 2017151085 남자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
977 VU MANH CUONG 부만꾸엉 1998.09.03 2018151410 남자 혜화관-406호 1 05 1310~1700
978 VU MINH HIEU 부민히에우 1999.06.07 2017151139 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
979 VU NGUYEN THANG 부응웬탕 1992.10.20 2018151449 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
980 VU QUANG HUNG 부광훙 1996.09.18 2018150982 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
981 VU QUANG TUNG 부꽝뚱 1999.10.15 2018150772 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
982 VU QUOC CUONG 부궉끄엉 2000.03.24 2018151164 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
983 VU THANH HUONG 부탄흐엉 1999.06.27 2018151122 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
984 VU THANH NHA 부탄느아 1997.10.21 2018151419 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
985 VU THE TOAN 부테두안 1999.08.26 2017151119 남자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
986 Vu The Vinh 부테빈 1996.08.26 2017151174 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
987 VU THI ANH 부티완 2000.09.12 2019150162 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
988 VU THI ANH 부티운 2000.04.27 2019150217 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
989 VU THI ANH TUYET 부티안투엣 2000.11.18 2018151477 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
990 VU THI DUYEN 부티두엔 1999.12.23 2017151081 여자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
991 VU THI HANH 부티한 1991.04.09 2018150524 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
992 VU THI HAU 부티하우 1993.06.08 2018150376 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
993 VU THI HOA 부디화 1998.09.15 2019150204 여자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
994 VU THI HOAI 부티호아이 1997.11.08 2017150833 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
995 VU THI HUE 부티후에 1995.11.21 2018150599 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
996 VU THI HUONG TRA 부티흐엉짜 1993.08.10 2018150605 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
997 VU THI KHANH HOA 부티크안화 2000.05.19 2019150208 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
998 VU THI LOAN 부티로안 2000.06.27 2019150196 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
999 VU THI NHIEN 부티느헨 1999.04.06 2019150135 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
1000 VU THI THANH TAM 부디탄탐 1992.12.09 2019150153 여자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
1001 VU THI VAN ANH 부디반엔 1999.08.16 2019150199 여자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
1002 VU THUY HANG 부튀항 2000.07.07 2018151468 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
1003 VU VAN DUC 부반덕 1999.07.19 2019150117 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
1004 VU VAN DUC 부반덕 1998.10.29 2018150336 남자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
1005 VU VAN HAI 부반화 2000.02.02 2019150218 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
1006 VU VAN LUAN 부반루안 1999.11.27 2017151033 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
1007 VU VAN QUYEN 부반꾸엔 1998.12.06 2018150565 남자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
1008 VU VAN TRUONG 부반즈엉 2000.11.30 2018151384 남자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
1009 VU VAN VIET 부반비엣 1998.08.31 2018150803 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
1010 VUONG QUOC HUNG 프엉꾸억훙 1998.05.05 2018150591 남자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
1011 VUONG THI THUY 브엉티투이 2000.02.24 2019150236 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
1012 VUONG THI THUY 부엉티튀 1997.10.06 2017151051 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
1013 WANG CHUNYANG 왕춘양 1994.03.09 2018150629 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
1014 WANG DAN 왕단 1996.06.20 2019150027 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
1015 WANG GUOHUA 왕국화 2000.05.18 2019150100 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
1016 WANG HANZHOU 왕한주 2001.05.10 2018150834 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
1017 WANG HONGYU 왕굉우 1994.08.03 2019150051 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
1018 WANG HUAN 왕환 1989.07.15 2018150676 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
1019 WANG LIHUI 왕이휘 1986.09.06 2017150384 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
1020 WANG LINGSHUANG 왕영상 2000.06.26 2018151170 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
1021 WANG MENG 왕맹 2001.05.17 2018150608 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
1022 WANG MINYU 왕민우 2000.08.30 2019150046 여자 혜화관-422호 1 12 1310~1700
1023 WANG QIMING 왕치밍 1999.05.11 2019150060 남자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
1024 WANG RAN 왕연 1995.08.19 2018150632 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
1025 WANG RONGXIN 왕용신 1999.08.16 2018151299 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
1026 WANG SHUAI 왕수 1995.08.10 2018150129 남자 혜화관-601호 5 01 0900~1300
1027 WANG SHULEI 왕서뢰 2000.11.01 2018151195 여자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
1028 WANG SHURUI 왕서예 2000.11.01 2018151196 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
1029 WANG SILI 왕쓰이 2000.10.24 2018151194 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
1030 WANG TING 왕정 1997.08.07 2018151278 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
1031 WANG WEIYAN 왕유연 1995.03.03 2018150933 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
1032 WANG XIAOMIN 왕효민 1998.11.28 2018151250 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
1033 WANG XIAOYA 왕소아 2001.06.02 2018150645 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1034 WANG XUE 왕설 1990.04.18 2018150668 여자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
1035 WANG YANG 왕양 2001.02.20 2018151205 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
1036 WANG YI HAN 왕이한 1997.03.06 2019150257 여자 혜화관-405호 1 04 1310~1700
1037 WANG YILIN 왕의림 1998.03.26 2018151280 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
1038 WANG YIYUE 왕이열 2000.03.31 2018151166 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
1039 WANG YUQING 왕우청 1997.09.11 2018151305 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
1040 WANG YUYAN 왕예연 1997.08.07 2018151247 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
1041 WANG ZICHUN 왕자순 1996.04.22 2018150847 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
1042 WANG ZIKUN 왕자곤 2000.01.08 2018150675 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
1043 WANG ZIXU 왕자욱 1995.02.06 2018151317 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
1044 WANG ZIXUAN 왕자선 1999.11.12 2018151152 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
1045 WANG ZIYING 왕자영 1986.04.16 2018150872 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
1046 WENG HAOYU 옹호우 1998.08.15 2018150835 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
1047 WENG KEXIN 옹가흔 2000.08.02 2018150662 여자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
1048 WU HAO 오호 1997.02.01 2019150028 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
1049 WU JIEYU 오첩여 2000.06.11 2018150626 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
1050 WU JINGRU 무정여 2001.01.30 2018151203 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
1051 WU JINLING 오금령 1995.10.13 2018151288 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
1052 WU JINXIN 오금흠 1999.12.19 2018150123 남자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1053 WU JUJI 오거기 1999.04.07 2018150866 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
1054 WU KAILU 오개로 1996.11.28 2017150843 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
1055 WU MAN 오만 2001.03.30 2018151209 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
1056 WU SI 무사 1982.08.31 2018151287 남자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
1057 WU TING 무정 1997.08.17 2018151020 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
1058 WU TINGTING 오정정 1988.03.20 2019150020 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
1059 WU XIAONING 오소저 2000.04.20 2018150688 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
1060 WU XINYU 오형옥 1996.09.19 2018150983 여자 혜화관-132호 4 06 0900~1300
1061 WU ZHENYU 오진우 2000.02.22 2017150792 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
1062 XI FENGXIA 석풍협 1995.11.24 2019150089 남자 혜화관-415호 1 09 1310~1700
1063 XIAO JING 초정 2000.03.29 2018150209 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
1064 XIAO JUN 소군 1996.02.22 2018150957 남자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
1065 XIAO LINGGE 초연함 2001.03.02 2019150015 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
1066 XIAO NINA 소이나 1996.11.05 2019150096 여자 혜화관-122호 2 13 1310~1700
1067 XIAO QIAN 샤오첸 1998.07.04 2018151062 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
1068 XIE SHAN 사산 1996.04.03 2019150050 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
1069 XIE XINGRU 사성여 1999.04.30 2018151238 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1070 XIN YUTONG 신우동 2001.01.18 2018151201 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
1071 XING YULU 형우로 1999.07.28 2018150144 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
1072 XIONG JING 웅정 1990.05.04 2017150990 여자 혜화관-443호 2 12 1310~1700
1073 XIU WEINAN 수위남 2000.05.26 2018151320 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
1074 XU DONGJIN 서동진 2000.01.28 2019150024 남자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
1075 XU JIAHUI 서가혜 1996.01.05 2018150622 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
1076 XU JIANING 서가녕 1999.08.28 2018151134 여자 혜화관-437호 3 11 0900~1300
1077 XU LERAN 허락연 1999.09.30 2019150022 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
1078 XU MANXI 허만혜 2001.02.04 2018151204 여자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
1079 XU XIANGXIANG 서향향 1998.12.01 2018150147 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
1080 XU XIAOMEI 서소미 1995.09.22 2018151291 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
1081 XU ZHIHAO 서지호 1996.07.05 2018150656 남자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
1082 XUAN ZHIHAN 선지한 2002.05.27 2018151223 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
1083 XUE PEIYAO 설패요 2000.01.05 2019150079 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
1084 XUE YUCHENG 설욱승 1999.07.27 2018151229 남자 혜화관-406호 2 05 0900~1300
1085 YAN JIANLI 염건리 2001.02.26 2018151206 여자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
1086 YAN YIFAN 염일범 2001.04.22 2019150066 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
1087 YAN YUCHEN 안우진 1994.12.16 2019150029 남자 혜화관-423호 1 13 1310~1700
1088 YAN ZHAO 안조 2001.03.21 2018151242 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
1089 YANG DONGJIN 양동금 2001.08.27 2018151319 남자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
1090 YANG FAN 양범 2000.10.19 2019150059 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
1091 YANG HAN 양한 1996.10.14 2018150986 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
1092 YANG JIE 양걸 2000.08.27 2018151185 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
1093 YANG RUI 양예 1996.05.19 2019150069 남자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
1094 YANG SHIH HAN 양시함 1995.11.30 2018150862 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
1095 YANG WENPENG 양문봉 1999.09.26 2018150693 남자 혜화관-122호 4 01 0900~1300
1096 YANG YIHAI 양의해 2000.07.13 2018151177 남자 혜화관-123호 2 14 1310~1700
1097 YANG YU HSUAN 양요우쉬엔 1998.08.24 2019150259 여자 혜화관-138호 2 17 1310~1700
1098 YANG YUXING 양우성 1995.05.01 2019150035 여자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
1099 YAO CHUN YAO 야오쥔야오 1996.12.09 2019150260 남자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
1100 YAO JIAYI 요가일 1995.08.25 2018150947 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
1101 YAO YUTONG 요역통 1999.06.08 2018151117 남자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
1102 YARUO 아약 1999.08.09 2018151131 여자 혜화관-412호 2 06 0900~1300
1103 YE LINLIN 예림림 1995.03.20 2018150849 여자 혜화관-422호 3 03 0900~1300
1104 YIN XIAOXIAO 은소소 1994.04.19 2017150735 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
1105 YU FEI 위페이 2000.11.24 2018151198 여자 혜화관-413호 2 07 0900~1300
1106 YU GUANGYUAN 우광원 1997.03.03 2018150151 남자 혜화관-634호 5 06 0900~1300
1107 YU HAIBIN 유해빈 2001.06.08 2018151214 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
1108 YU HAN 우함 2000.11.22 2018150627 여자 혜화관-123호 4 02 0900~1300
1109 YU MAN 우만 1997.11.08 2018151029 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
1110 YU MIAO 유미아 2000.01.18 2018151283 여자 혜화관-440호 2 11 1310~1700
1111 YU SHUFEN 유숙분 1997.05.06 2018151307 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
1112 YU XIMIN 유철민 1998.12.10 2018150836 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
1113 YU ZHENYOU 여진유 1996.05.24 2018150653 여자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
1114 YU ZHUONI 유탁니 2001.04.21 2018151272 여자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
1115 YU ZIWEI 여즈위 1999.08.16 2017150757 남자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
1116 YUAN TONGXIN 완동흔 1998.02.18 2018151303 여자 혜화관-402호 2 01 0900~1300
1117 YUE YUTONG 악여동 1998.10.01 2018151273 여자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
1118 YUN KAI 윈카이 1996.09.03 2018151234 남자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
1119 YUN SEONHO 윤선호 1993.03.18 2019150298 남자 혜화관-639호 5 05 0900~1300
1120 ZHANG BIN 장빈 1986.02.01 2018151321 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
1121 ZHANG BOYU 장박우 1995.03.03 2019150017 여자 혜화관-402호 1 01 1310~1700
1122 ZHANG CHANGSONG 장장송 1987.01.05 2018151300 남자 혜화관-606호 5 03 0900~1300
1123 ZHANG CHEN 장첸 2000.07.07 2018151175 남자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
1124 ZHANG CHENGLEI 장승락 1991.08.25 2018150887 남자 혜화관-440호 3 14 0900~1300
1125 ZHANG HUI WEN 장후이원 1998.09.20 2019150270 여자 혜화관-137호 4 08 0900~1300
1126 ZHANG JIAOJIAO 장교교 1997.02.08 2018151001 여자 혜화관-423호 3 04 0900~1300
1127 ZHANG JIATONG 장가동 1996.04.28 2018151290 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
1128 ZHANG JINGYI 장경이 2000.05.11 2018150624 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1129 ZHANG JINGYU 장경유 1999.03.19 2018150404 여자 혜화관-603호 5 02 0900~1300
1130 ZHANG JINXIN 장금흠 2002.07.10 2018151271 남자 혜화관-420호 1 10 1310~1700
1131 ZHANG MENGQI 장몽기 1995.08.13 2019150064 여자 혜화관-436호 1 18 1310~1700
1132 ZHANG MINGJIE 장명첩 2001.03.25 2019150038 여자 혜화관-413호 1 07 1310~1700
1133 ZHANG MINGZHU 장명주 1999.12.13 2018151156 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
1134 ZHANG QINGQING 장청청 1994.10.15 2018151241 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
1135 ZHANG QINGXUAN 장경선 1996.10.16 2018150987 여자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
1136 ZHANG TIANWEI 장천위 1998.03.01 2019150061 남자 혜화관-139호 2 18 1310~1700
1137 ZHANG TINGTING 장정정 1992.09.27 2019150036 여자 혜화관-412호 1 06 1310~1700
1138 ZHANG WANFEN 장완분 1997.02.24 2018151003 여자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
1139 ZHANG WEIJIE 장위걸 2000.07.31 2018151182 남자 혜화관-403호 2 02 0900~1300
1140 ZHANG WEIWEI 장위미 1999.09.08 2018151137 여자 혜화관-428호 3 06 0900~1300
1141 ZHANG XIANG 장상 2002.01.15 2018151222 남자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
1142 ZHANG XIAOYING 장소영 2001.01.11 2018150861 여자 혜화관-443호 3 15 0900~1300
1143 ZHANG YING 장영 1995.05.15 2018150937 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
1144 ZHANG ZHEN 장진 1992.04.16 2018151285 남자 혜화관-404호 2 03 0900~1300
1145 ZHANG ZHUNSHI 장준실 2000.12.19 2018150643 남자 혜화관-128호 4 05 0900~1300
1146 ZHANG ZIFAN 장자범 1996.03.02 2019150065 여자 혜화관-437호 1 19 1310~1700
1147 ZHAO CHEN 조신 1998.11.11 2019150021 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
1148 ZHAO CHENLI 조신여 1995.02.23 2018150837 남자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
1149 ZHAO CHENZE 조진택 1998.04.12 2017150732 남자 혜화관-138호 4 09 0900~1300
1150 ZHAO DESHUN 조덕순 1999.05.29 2018150628 여자 혜화관-125호 4 04 0900~1300
1151 ZHAO JUNKAI 조군개 1998.12.18 2018151086 남자 혜화관-405호 2 04 0900~1300
1152 ZHAO JUNPING 조군핑 1994.07.12 2018150919 여자 혜화관-430호 3 07 0900~1300
1153 ZHAO MINGLI 조명리 1993.03.20 2018150154 여자 혜화관-124호 4 03 0900~1300
1154 ZHAO SHITONG 조하동 1992.02.16 2018150891 남자 혜화관-115호 3 17 0900~1300
1155 ZHAO TINGHAO 조정호 2001.08.16 2019150074 남자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
1156 ZHAO WEI 조미 2001.04.17 2019150073 여자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
1157 ZHAO XIAOXUE 초효술 1996.02.17 2019150045 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
1158 ZHAO XUYANG 조욱양 2001.07.26 2019150003 남자 혜화관-434호 3 09 0900~1300
1159 ZHAO YANGXING 조양성 1999.10.15 2018151148 여자 혜화관-403호 1 02 1310~1700
1160 ZHAO YANJIE 조언걸 2000.08.20 2017150953 여자 혜화관-640호 6 01 0900~1250
1161 ZHAO ZILIANG 조재량 1999.07.03 2019150008 남자 혜화관-136호 2 16 1310~1700
1162 ZHENG CHAORAN 정초연 2001.05.26 2018151213 여자 혜화관-436호 3 10 0900~1300
1163 ZHENG JIAJUN 정가준 1997.05.21 2019150004 남자 혜화관-438호 1 20 1310~1700
1164 ZHENG JINHONG 정진홍 1999.05.19 2018151115 여자 혜화관-414호 2 08 0900~1300
1165 ZHENG XIRAN 정희연 1994.12.27 2018150856 여자 혜화관-103호 3 16 0900~1300
1166 ZHI HENGDE 지항득 2002.03.25 2019150081 남자 혜화관-424호 1 14 1310~1700
1167 ZHONG MENG 종몽 2001.03.04 2018151251 여자 혜화관-415호 2 09 0900~1300
1168 ZHOU CAN 주찬 1996.01.20 2018150953 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
1169 ZHOU LIAN 주련 1999.04.21 2018150864 여자 혜화관-431호 3 08 0900~1300
1170 ZHOU MENGZHE 주몽철 2000.11.27 2019150084 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
1171 ZHOU XIAOCHUAN 주효천 2000.07.21 2018150610 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1172 ZHOU XINTONG 주흔동 2001.10.18 2018151235 여자 혜화관-431호 1 16 1310~1700
1173 ZHOU XINYU 주흠옥 2000.09.10 2018151186 여자 혜화관-424호 3 05 0900~1300
1174 ZHOU YONGLING 주영령 2000.03.30 2017150958 여자 혜화관-139호 4 10 0900~1300
1175 ZHOU ZHENYING 주정영 1994.03.08 2018151304 여자 혜화관-439호 2 10 1310~1700
1176 ZHU FANGYI 주방일 1999.05.29 2018150137 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
1177 ZHU HAI YAN 주하이옌 1998.03.23 2019150271 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
1178 ZHU HONGWU 주홍오 1997.01.24 2019150085 남자 혜화관-414호 1 08 1310~1700
1179 ZHU JIAHUI 주가훼 2001.10.06 2018151217 여자 혜화관-421호 1 11 1310~1700
1180 ZHU LIN 남별 1996.01.19 2019150052 여자 혜화관-421호 3 02 0900~1300
1181 ZHU MENG 주맹 1994.12.21 2018150690 남자 혜화관-439호 3 13 0900~1300
1182 ZHU TONG 주동 1995.07.04 2018150664 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
1183 ZHU WANYI 주완의 1995.11.02 2018151239 여자 혜화관-438호 3 12 0900~1300
1184 ZHU YUMENG 주우맹 2001.05.13 2018150839 여자 혜화관-134호 4 07 0900~1300
1185 ZHUANG QIWEN 장기문 1999.02.06 2018151316 여자 혜화관-404호 1 03 1310~1700
1186 ZHUANG YIXIN 장의신 1996.07.22 2018150200 남자 혜화관-637호 5 04 0900~1300
1187 ZHUO LIUTING 탁유정 1995.07.30 2018150860 여자 혜화관-637호 5 04 0900~1300